سه‌شنبه, 19 فروردين 1399
  • ساعت : ۱۲:۵۹:۲۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ 
    /  2
پایان اعتبار بخشی بیمارستان شهید رجایی كرج
در طی دو روز عملکرد واحد های مختلف بیمارستان مورد ارزیابی قرار گرفت.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0