شنبه, 10 خرداد 1399
  • ساعت : ۱۲:۸:۴۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ 
راه اندازی دستگاه پیشرفته درمان اندوسكوپیك
دستگاه پیشرفته درمان اندوسکوپیک APC با قابلیتهای درمان بهتر خونریزی های فعال گوارشی و درمان پولیپ های مختلف و موارد استفاده متعدد دیگر در مرکز آموزشی و درمانی شهید رجایی افتتاح گردید.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0