جمعه, 17 مرداد 1399
  • ساعت : ۸:۱۰:۱۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ 
    /  6
هفتمین روز هفته سلامت ، برگزاری آموزشهای آبشاری به مراجعین و بیماران و كاركنان بخشهای مختلف توسط كارشناسان تغذیه و واحد ارتقا سلامت ، توزیع پمفلت ، آموزش در كمپین ، توزیع میان وعده به بیماران
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0