جمعه, 14 آذر 1399
  • ساعت : ۱۳:۱:۵۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ 
جلسه شورای مدیران دانشگاه علوم پزشكی البرز در مركز‌ آموزشی و درمانی شهید رجایی
در این جلسه دکتر یزدانی ریاست بیمارستان به بیان دستاورد ها و عملکرد سال ۹۸ پرداختند و در ادامه رویکردها و چالشهای سال جاری را بیان نمودند.

جلسه شورای مدیران دانشگاه علوم پزشکی البرز در مرکز‌ آموزشی و درمانی شهید رجایی برگذار شد. در این جلسه دکتر یزدانی ریاست بیمارستان به بیان دستاورد ها و عملکرد سال ۹۸  پرداختند و در ادامه رویکردها و چالشهای سال جاری را بیان نمودند. در پایان دکتر نظری معاونت محترم توسعه بهمراه هیات همراه از بخشهای بیمارستان و کلینیک ویژه بازدید نمودند.

 

امتیاز :  ۲.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V5.4.0.0