يکشنبه, 28 دی 1399
  • ساعت : ۱۴:۶:۴۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ 
كلینیك تخصصی و فوق تخصصی مركز آموزشی و درمانی شهید رجایی افتتاح گردید
قابل توجه مراجعین محترم ، کلینیک تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان شهید رجایی به آدرس خیابان شهید رجایی بالاتر از بیمارستان نرسیده به جواد آباد تقاطع بلوار شهید دستغیب و قلم منتقل گردید
امتیاز :  ۴.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V5.6.1.0