پنج‌شنبه, 10 مهر 1399
  • ساعت : ۸:۳۹:۵۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ 
    /  5
بازدید ارزیاب سازمان بهداشت جهانی از مركز آموزشی و درمانی شهید رجایی
در این بازدید ارزیاب ارشد WHO به بررسی امکانات ، فضاهای موجود ، قابلیت ها و اجرای دستورالعملها توسط کارشناسان مرکز جهت تحویل دستگاه های ECMO ، CRRT و اکو سنو پرداختند
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0