يکشنبه, 28 دی 1399
  • ساعت : ۸:۱۳:۴۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ 
تقدیر از پرستاران نمونه بیمارستان
با حضور مدیران ارشد بیمارستان و معاونت محترم توسعه دانشگاه از پرستاران نمونه بیمارستان تقدیر شد
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.6.1.0