شنبه, 10 خرداد 1399
  • ساعت : ۸:۲۵:۴۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ 
فراخوان واگذاری خرید خدمات شارژ كپسول گاز طبی اكسیژن و CO2 جهت پشتیبانی دستگاه های اكسیژن ساز مركز
فراخوان واگذاری خريد خدمات شارژ كپسول گاز طبي اكسيژن و CO2 جهت پشتيباني دستگاه هاي اكسيژن ساز مركز به استناد بند ب ماده 62 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه های علوم پزشکی

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0