جمعه, 17 مرداد 1399
  • ساعت : ۱۲:۲:۵۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ 
آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای به استناد ماده 63 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه های علوم پزشكی
موضوع : واگذاری امور بيمه گري اسناد سرپايي ، بستري و كارت اورژانس

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0