شنبه, 21 تير 1399
  • ساعت : ۱۱:۴۸:۳۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ 
فراخوان اجاره محل آمبولانس مركز آموزشی درمانی شهید رجائی كرج به استنادبند ب ماده 62 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه های علوم پزشكی
موضوع : واگذاری

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0