شنبه, 21 تير 1399
  • ساعت : ۱۴:۵۸:۳۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ 
فراخوان واگذاری پروژه بازسازی آسانسور بخش بستری شماره یك به استنادبند ب ماده 62 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه های علوم پزشكی
موضوع : واگذاری پروژه بازسازي آسانسور بخش بستري شماره يك

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0