جمعه, 20 تير 1399
  • ساعت : ۱۵:۲:۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ 
فراخوان واگذاری نصب و راه اندازی و تعمیرات اساسی آسانسور بخش بستری شماره یك به استنادبند ب ماده 62 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه های علوم پزشكی
موضوع : واگذاری نصب و راه اندازي آسانسور بخش بستري شماره يك

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0