جمعه, 17 مرداد 1399
  • ساعت : ۱۱:۲۰:۴۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 
فراخوان مزایده فروش اموال اسقاط مركز آموزشی درمانی شهید رجائی كرج به استناد بند الف ماده 84 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه های علوم پزشكی
موضوع : فراخوان مزايده فروش اموال اسقاط

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0