جمعه, 14 آذر 1399
  • ساعت : ۱۴:۲:۴۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ 
فراخوان اجاره محل آژانس مركز آموزشی درمانی شهید رجائی كرج به استناد بند ب ماده 62 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه های علوم پزشكی
موضوع : واگذاری اجاره محل آژانس

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0