جمعه, 14 آذر 1399
  • ساعت : ۱۴:۷:۴۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ 
فراخوان انجام كالیبراسیون سالیانه تجهیزات پزشكی مركز آموزشی درمانی شهید رجائی كرج به استنادبند ب ماده 62 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه های علوم پزشكی
موضوع : فراخوان انجام كاليبراسيون ساليانه تجهيزات پزشكي مركز آموزشي درماني شهيد رجائي كرج

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0