جمعه, 14 آذر 1399
  • ساعت : ۱۱:۰:۳۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ 
آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای به استناد ماده 63 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه های علوم پزشكی
موضوع : واگذاری واحد تاسيسات

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0