پنج‌شنبه, 10 مهر 1399
  • ساعت : ۱۵:۱:۱۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ 
فراخوان اجاره محل بوفه مركز آموزشی درمانی شهید رجائی كرج به استنادبند ب ماده 62 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه های علوم پزشكی
محل دريافت اوراق: دبیرخانه مركز آموزشي درماني شهيد رجائي كرج ( واقع در ساختمان رازي ) با ارائه معرفی نامه از طرف شرکت با مهر امضاء و اخذ رسید مدارک مربوطه را تحویل گیرند

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0