پنج‌شنبه, 10 مهر 1399
  • ساعت : ۱۰:۸:۴۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ 
آقای بابك رجبی به عنوان سرپرست مدیریت مركز آموزشی درمانی شهید رجایی كرج منصوب شد
بر اساس حکمی از سوی دکتر فاطمه صحتی ، رئیس بیمارستان ، آقای بابک رجبی به عنوان سرپرست مدیریت بیمارستان منصوب گردید

متن حکم به شرح زیر است

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0