پنج‌شنبه, 10 مهر 1399
  • ساعت : ۱۰:۲۵:۴۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ 
دكتر بشری رضوان خواه به عنوان معاون آموزشی مركز آموزشی درمانی شهید رجایی كرج منصوب شد
بر اساس حکمی از سوی دکتر فاطمه صحتی ، رئیس بیمارستان ، دکتر بشری رضوان خواه به عنوان معاون آموزشی بیمارستان منصوب گردید

متن حکم به شرح زیر است

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0