يکشنبه, 28 دی 1399
  • ساعت : ۸:۲۰:۳۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ 
آقای دكتر بهرام بنده یزدانی به عنوان سرپرست مدیریت مركز آموزشی درمانی شهید رجایی كرج منصوب شد
طی حکمی از طرف آقای دکتر طاهری نیا ، آقای دکتر بهرام بنده یزدانی به سمت مدیریت مرکز آموزشی و درمانی شهید رجایی منصوب گردیدند .

متن حکم به شرح زیر است

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.6.1.0