دوشنبه, 31 خرداد 1400
  • ساعت : ۱۲:۵۶:۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ 
اولین روز هفته سلامت با شعار همراهی با مدافعان سلامت
بازدید مسئولین بیمارستان از بخش های کرونا جهت تشکر و خدا قوت به پاس تلاش بی وقفه کادر درمان در راه مبارزه با بیماری منحوس کرونا
امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V6.0.5.0