دوشنبه, 31 خرداد 1400
  • ساعت : ۱۲:۳۷:۴۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ 
فراخوان كد اورژانسی
فراخوان کد ۹۹ و ۲۴۷ و ۷۲۴ به تریاژ و اتاق احیا ، از طریق چراغ هشداری که کلید آن مستقر در تریاژ است به اطلاع تیم های مورد در نظر در اورژانس رسانده میشود .

زمان و آمادگی تیم اورژانس دو متغیر اساسی در مدیریت بیماران بدحال اورژانس هستند .
جدای از اعلام های استاندارد و فراخوان کدهای بیمارستانی ، سیستم زنگ خبر و هشدار برای اورژانس مرکز راه اندازی شد .
ورود امبولانس و مریض بدحال به بیمارستان توسط زنگ هشدار و چراغ چشمک زن با فشردن دکمه ای که مستقر در انتظامات است ، به اطلاع نرس تریاژ رسانده میشود ( مرحله اول)
فراخوان کد ۹۹ و ۲۴۷ و ۷۲۴ به تریاژ و اتاق احیا ، از طریق چراغ هشداری که کلید آن مستقر در تریاژ است به اطلاع تیم های مورد در نظر در اورژانس رسانده میشود .

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.5.0