يکشنبه, 28 شهريور 1400
  • ساعت : ۸:۳۰:۳۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ 
بازدید 1400/06/09
بازدید نماینده استاندار و مسئول بازرسی و شکایات دانشگاه علوم پزشکی البرز از مرکز

گزارش تصویری از بازدید

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0