چهارشنبه, 28 مهر 1400
  • ساعت : ۸:۲۴:۳۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ 
بازدید
بازدید میدانی نمایندگان دفتر آمار و فناوری اطلاعات

بازدید میدانی نمایندگان دفتر آمار و فناوری اطلاعات، معاونت درمان وزارت بهداشت و شورایی عالی بیمه سلامت کشور از مرکز  1400/06/22

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0