دوشنبه, 15 آذر 1400
  • ساعت : ۱۰:۳۹:۴۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ 
بازدید و اعتباربخشی
اعتباربخشی آموزشی و پژوهشی

بازدید هیات  ارزیابی و اعتباربخشی وزارت بهداشت روز پنجشنبه مورخ ۱۳ آبان ماه۱۴۰۰  با حضور معاون آموزشی دانشگاه دکتر یزدانی و  دکتر پورآقا دربیمارستان صورت پذیرفت.
در ابتدای این نشست دکتر رضایی،متخصص طب اورژانس و جانشین معاون آموزشی مرکز، ضمن عرض خیرمقدم، به معرفی مرکز در زمینه های عملکرد و فرایندهای آموزشی/ درمانی و پژوهشهای بالینی، فضاها و تجهیزات آموزشی موجود پرداخته و سپس با ارائه گزارش عملکرد برنامه ریزی های صورت گرفته جهت پیشبرد اهداف عالیه در بیمارستان، اشاره نمودند.
قابل ذکر است نتیجه این بازدید بعد از انجام بررسی‌های لازم توسط هیات ارزیاب ، به اطلاع دانشگاه و مراکز رسانده میشود.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0