دوشنبه, 15 آذر 1400
  • ساعت : ۱۸:۶:۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ 
بازدید معاون توسعه دانشگاه علوم پزشكی البرز
بازدید دکتر یزدانی، معاون توسعه دانشگاه به همراه هیئت مدیران از مرکز

دکتر یزدانی معاون توسعه دانشگاه به همراه مدیران مربوطه در تاریخ 1400/08/25 از مرکز بازدید کردند. همچنین در این جلسه گزارش عملکرد مرکز نیز ارائه شد.

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0